Intrinsieke motivatie v.s. wetgeving

Intrinsieke motivatie v.s. wetgeving

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Vanuit de overheid wordt steeds meer wet- en regelgeving opgelegd. Het is verleidelijk om deze wetgeving te zien als louter bureaucratische druk die op bedrijven wordt uitgeoefend. Echter, wij zien ook een andere beweging.

Met wet- en regelgeving zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en Environmental, Social, and Governance (ESG), worden organisaties aangemoedigd - en soms verplicht - om transparant te zijn over hun duurzaamheidsprestaties en impact. Dat zorgt voor meerdere bewegingen in de markt. Naast de groep die het puur als moeten ziet, zien we ook een beweging van bewustwording. Waarbij de regelgeving niet alleen fungeert als een stok achter de deur, maar ook als een katalysator voor interne reflectie en verandering.

Wat drijft deze verandering echt aan?

Is het puur de noodzaak om te voldoen aan regelgeving, of gaat het dieper? Wat we zien is dat wetgeving vaak fungeert als een wake-up call voor organisaties. Het is een katalysator voor bewustwording - een schok die organisaties dwingt om hun verantwoordelijkheid te erkennen en actie te ondernemen. Maar de echte verandering komt naar onze mening niet voort uit dwang; het komt voort uit intrinsieke motivatie.

Intrinsieke motivatie is de innerlijke drijfveer die voortkomt uit overtuiging en passie. Het is de brandstof die organisaties voortstuwt naar duurzame praktijken, zelfs wanneer de wetgeving niet langer een directe druk uitoefent. 

Goed voor jezelf én goed voor de wereld?

Juist die organisaties die al dan niet noodgedwongen hun wake-up call hebben ervaren, zijn de organisaties die in de komende decennia het verschil gaan maken. Voor zichzelf en voor de wereld. Het zijn de organisaties die de kansen zien om zichzelf te onderscheiden en te innoveren op een manier waarop purpose en profit hand in hand gaan.

In tegenstelling tot de externe druk die kan afnemen zodra de wetgeving verandert of de handhaving verslapt, blijft intrinsieke motivatie bij deze organisaties bestaan. Het is een veerkrachtige vibe die organisaties in staat stelt om door te gaan, zelfs in tijden van tegenwind.

Kansen voor groei

Dus laten we de CSRD, ESG en andere duurzaamheidsinitiatieven niet alleen zien als bureaucratische obstakels, maar als kansen voor groei en transformatie. Laten we erkennen dat wetgeving een belangrijke rol kan spelen als katalysator voor verandering, maar dat echte vooruitgang alleen mogelijk is wanneer intrinsieke motivatie aan het roer staat.

Meer weten?

Sander van den Dries

Strateeg & founder

088 2039 999

sander@thebutterflygeneration.nl