De Big Hairy Audacious Goal (BHAG)

De Big Hairy Audacious Goal (BHAG)

De Big Hairy Audacious Goal (BHAG)

Een duidelijke stip op de horizon helpt iedere organisatie om doelen te bereiken. Een van de methoden om dit te doen is de BHAG, De Big, Hairy, Audacious Goal. Wat het is en waarom wij deze methode gebruiken ontdek je in dit blog.‍

Wat is een BHAG?

Een BHAG is een ambitieus langetermijndoel dat een organisatie stelt om haar visie te realiseren. Het is groot, gedurfd en vaak een beetje 'harig', wat betekent dat het uitdagend is maar tegelijkertijd inspirerend en motiverend. De BHAG daagt organisaties uit om buiten hun comfortzone te treden en buitengewone prestaties na te streven.

 • BIG
  Het doel is groots, en het is niet iets dat in een jaar of zelfs vijf jaar kan worden voltooid. Het bereiken van dit doel zou minimaal tien jaar in beslag moeten nemen.
 • Hairy
  Het idee lijkt ‘wild and crazy’ omdat het uitdagend en out-of-the-box is. Het is iets dat je nog nooit eerder hebt gedaan.
 • Audacious
  Wanneer je de BHAG voor het eerst hoort, voel je direct een vonk van nieuwsgierigheid. Het voelt als een kans om je hart en ziel in te steken, om een doel na te streven dat zowel uitdagend als inspirerend is.
 • Goal
  De BHAG moet een duidelijk geformuleerd doel (of doelstellingen) hebben in lijn met de strategie van het bedrijf. De BHAG is meetbaar, zodat succes kan worden gedefinieerd en gevierd.

De Voordelen van een BHAG 

 • Richting en Focus: Een BHAG biedt een duidelijke richting en focus voor de organisatie. Het definieert een gemeenschappelijk doel dat alle medewerkers motiveert en inspireert om samen te werken naar een gezamenlijke visie.
 • Inspiratie en Motivatie: Een BHAG daagt mensen uit om groter te denken en zichzelf te overstijgen. Het dient als een bron van inspiratie en motivatie, waardoor medewerkers zich verbonden voelen met een hoger doel en bereid zijn om extra inspanningen te leveren.
 • Innovatie en Creativiteit: Het nastreven van een BHAG vereist vaak innovatieve en creatieve oplossingen. Het daagt teams uit om buiten de gebaande paden te denken en nieuwe benaderingen te verkennen om de gestelde doelen te bereiken.
 • Concurrentievoordeel: Organisaties die een BHAG stellen en deze succesvol nastreven, kunnen een aanzienlijk concurrentievoordeel behalen. Ze onderscheiden zich van de rest door hun vastberadenheid om grote uitdagingen aan te gaan en buitengewone resultaten te behalen. Onderzoek wijst uit dat organisaties die hun purpose duidelijk gedefinieerd hebben en hier naar leven meer dan 40% sneller groeien dan hun concurrenten.
 • Impact op de Maatschappij: Een BHAG kan niet alleen leiden tot zakelijk succes, maar ook tot een positieve impact op de maatschappij. Door zich te richten op een ambitieus doel dat verder gaat dan winst maken, kan een organisatie bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen en een verschil maken in de wereld.

Betekent dit dat financiële doelen en KPI's er niet meer toe doen? 

Absoluut wel. Ze blijven essentieel om de organisatie te sturen. Echter, de volgorde die wij adviseren is als volgt: begin met het achterhalen van de purpose van jouw organisatie en vertaal deze in een BHAG (waarom). Onderzoek vervolgens hoe je deze BHAG kunt omzetten in drievoudige winst: financiële winst, sociale winst en ecologische winst (hoe). Pas daarna bepaal je jouw strategie op basis van de 'hoe'-fase, met duidelijk gedefinieerde ambities, doelstellingen, strategische keuzes, indicatoren en actiepunten (wat).

Ontdek ons proces >

Daarom gebruiken wij BHAG

Wij gebruiken BHAG om een simpele reden, de kracht van het inspiratieve karakter. Er zijn vele methodes om een toekomstig doel vast te leggen. Wanneer je de business en strategie methodieken er op na slaat zul je echter zien dat deze vaak weinig inspirerend zijn en vaak alleen op de groei van de organisatie gericht zijn. Wij hebben nog nooit een medewerker of klant ontmoet die intrinsiek gemotiveerd wordt door een financieel target van een organisatie (uiteraard heb je die ook nodig). Onze ervaring is dat het formuleren van een inspirerend doel dat zowel zakelijke ambities als maatschappelijke betrokkenheid weerspiegelt, de sleutel is tot echte betrokkenheid en motivatie.

Conclusie

BHAG is een krachtig instrument dat organisaties in staat stelt om groots te denken en groots te handelen. Het biedt richting, inspiratie en motivatie, en kan leiden tot zowel zakelijk succes als een positieve impact op de maatschappij.

Meer weten?

Sander van den Dries

Strateeg & founder

088 2039 999

sander@thebutterflygeneration.nl